Nhìn những giàn nông sản sân thượng trĩu nặng cành, trái nào trái nấy năng suất 'siêu khủng' khiến ai cũng phải trầm...