nông nghiệp bền vững

Thay vì chặt bỏ, hãy trồng xen!

Thay vì chặt bỏ, hãy trồng xen!

Để người dân yên tâm với mỗi loại cây trồng, tránh chặt bỏ khi giá xuống thấp, ồ ạt trồng khi giá lên cao, Bộ...