Những năm qua, hàng nghìn nông dân trồng tiêu ở Tây Nguyên – nơi có vùng chuyên canh hồ tiêu lớn ở Việt Nam –...