nợ tiền

Đủ kiểu ‘khủng bố’ con nợ

Đủ kiểu ‘khủng bố’ con nợ

Do nợ tiền một số ngân hàng mà không có khả năng chi trả, người vay ở quận Bình Thạnh, TP HCM nhận nhiều cuộc...