Nhóm thanh niên đi trên 2 ô tô dùng dao chém một nhóm khác ở trong quán, rồi nổ liên tục 2 phát súng.