Xả súng hoa cải ở Tuy Đức, Đắk Nông khiến 3 người chết, 15 người bị thương

Vụ xả súng hoa cải vào nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Long Sơn tại huyện Tuy Đức, Đắk Nông. vào sáng 23/10/2016 khiến 3 người chết, 15 người bị thương