Do nhiều nguyên nhân, đến thời điểm hiện tại tổng nợ đọng thuế do Cục Thuế Gia Lai quản lý là 1.000 tỷ đồng,...