nợ công

Nợ đọng chất chồng, ai chịu?

Nợ đọng chất chồng, ai chịu?

Trong phiên chất vấn hôm nay (5-6), cử tri mong chờ Bộ trưởng Giao thông Vận tải giải trình một cách thuyết...
Nợ nước ngoài sắp chạm trần

Nợ nước ngoài sắp chạm trần

Trong báo cáo sử dụng vốn vay và quản lý nợ công năm 2017 và kế hoạch 2018 vừa trình Quốc hội, Chính phủ cho biết...