Theo ra soát, trong số các đài truyền thanh xã tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, hiện nay chỉ có đài truyền thanh xã...