Mẫu thuẫn cá nhân với nhóm của của S., Đại rủ thêm một số thanh niên khác dùng hung khí xông vào tận nhà...