Cô gái bị một nhóm người phụ nữ khoảng 5 người túm tóc, ghì xuống nền gạch rồi dùng dép tát liên tiếp vào mặt.