Sau khi nhận điện thoại của khách, shipper đến địa điểm hẹn tuy nhiên thay vì nhận được hàng, anh lại...