Nhận lại số tiền hơn 300 triệu đồng để quên, hành khách rất vui mừng và cảm động trước sự chuyên nghiệp và...