nhân viên an ninh

Nhân viên an ninh có tật táy máy

Nhân viên an ninh có tật táy máy

Ở đời, mấy ai học được chữ ngờ. Bởi, điều chẳng bao giờ nghĩ đến nó lại xảy ra và đến khi sự thật được...