Khi Lý đang nhận số tiền 40 triệu đồng của 1 chủ doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng tại trước siêu thị, ở...