Khi nào nhận được tiền hỗ trợ? Thủ tục nhận tiền hỗ trợ như thế nào?... là điều mà rất nhiều người quan tâm...