nhậm chức.

Mỹ phong tỏa trung tâm Washington

Mỹ phong tỏa trung tâm Washington

Khu trung tâm thủ đô Washington, D.C. ở Mỹ được phong tỏa ngày 14/1 để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden....