Nối tiếp mô hình của Up coffee Sài Gòn và Upside down house Vũng Tàu là Upside down world Đà Nẵng.