nhà thờ Đức Bà Paris

Đà Lạt của ai?

Đà Lạt của ai?

Báo chí trong nước đưa tin không đầy hai ngày sau vụ hỏa hoạn hủy hoại một phần Nhà thờ Đức Bà Paris,...