nhà máy thủy điện

NÓI THẲNG: Lời nguyền tài nguyên

NÓI THẲNG: Lời nguyền tài nguyên

Chưa lúc nào dân ta lại thấy thấm thía như bây giờ câu nói đúc kết kinh nghiệm ngàn đời của ông cha ta khi xếp thứ...