Ngoài thực trạng 'xẻ' đất quốc phòng, xây nhà trái phép, tại Buôn Ma Thuột, (Đắk Lắk) còn tồn tại hiện...