nhà chật

Ngôi nhà rộng một mét ở Sài Gòn

Ngôi nhà rộng một mét ở Sài Gòn

Men theo lối đi trong nhà chỉ vừa một người, đồ đạc xếp kín dọc tường, ông Tôn bước lên lầu rón rén vì sợ...