Nguyễn Văn Man

Thiếu tướng Man đã về với mẹ

Thiếu tướng Man đã về với mẹ

Đến tận khi linh cữu tướng Man được đưa về nhà, bà Nguyễn Thị Dũy mới biết con trai mình đã ra đi mãi mãi. Không...