Nguyễn Trường Sơn

Chân dung 5 Thứ trưởng bộ Y tế

Chân dung 5 Thứ trưởng bộ Y tế

Bộ Y tế hiện có 5 Thứ trưởng, bao gồm: GS.TS. Nguyễn Thanh Long, TS. Trương Quốc Cường, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn,...