Nguyễn Nhật Cảm

Họ đã bán rẻ lương tâm

Họ đã bán rẻ lương tâm

Dư luận vẫn không hiểu nổi, một cán bộ, đảng viên như ông Nguyễn Nhật Cảm dính đầy sai phạm, đã bị cấp dưới...