Một người phụ nữ đã dựng chuyện bị một người phụ nữ khác đánh thuốc mê bất tỉnh và lấy đi 15 triệu đồng.