Scandal lộ clip nóng đã khiến Trâm Anh 'biệt tăm' suốt 3 tháng, mới vừa trở lại thay cái ảnh facebook mà lại dính...