Cảnh sát đã đóng cửa tháp Eiffel sau khi phát hiện một người đàn ông cố gắng trèo lên tầng cao nhất của...