người thân

Bòn rút của người nghèo

Bòn rút của người nghèo

Đưa tên người thân vào danh sách hộ cận nghèo để nhận hỗ trợ. Việc làm đáng xấu hổ này của một số cán bộ...