Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khap (Đoàn Gia...