Trong chương trình Hẹn ăn trưa, Nhục Cẩm và Trúc Linh đều đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, cả...