Việc người con gái liên tục dùng chổi đánh, đổ cả chất bẩn lên đầu mẹ già 88 tuổi ở Long An khiến dư luận vô...