Hình ảnh ngựa kéo xe chở khách du lịch vẫn có thể bắt gặp trên đường phố Rome, Italy, bất chấp các thị trưởng...