ngư dân Việt Nam

Rộn ràng mùa cá ngừ đại dương

Rộn ràng mùa cá ngừ đại dương

Tại cảng cá Hòn Rớ (Khánh Hòa) - cảng cá lớn nhất Nam Trung bộ, hiện mỗi ngày có khoảng 30 - 40 tàu câu cá ngừ đại...