Nguyện vọng lớn nhất của cô giáo Nguyễn Vân Nhi, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tô Hiệu là được công tác...