Hai công nhân đang ngồi tránh nắng dưới một bức tường thì bất ngờ khối bê tông đổ sập, đè tử vong.