Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Thường Tín (Hà Nội) được dựng lên nhưng cán bộ, nhân viên ngồi bên trong lướt...