Nhưng làm người tình của chính chồng cũ mình, tôi không đành lòng…