ngộ độc khí

Pháo sáng nguy hiểm thế nào?

Pháo sáng nguy hiểm thế nào?

Nếu rơi vào người, pháo sáng có thể làm cháy quần áo chỉ trong chớp mắt và gây bỏng, ngộ độc khí.