Thấy anh hai là N. bị đâm, không kiềm chế được cảm xúc, Toàn  (25 tuổi, ở P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, Quảng...