Trong cơn 'phê' ma túy đá, gã nghịch tử tưởng mẹ là chiếc áo đang bay nên đã dùng gậy đánh bà G. và dùng xăng thiêu...