nghĩa trang

Nghĩa trang quá tải vì COVID-19

Nghĩa trang quá tải vì COVID-19

Cùng với số nạn nhân tử vong do COVID-19 gia tăng nhanh chóng, các nghĩa trang ở Indonesia và Ấn Độ đang chịu cảnh quá...