Nghĩa tình

Kon Tum: Nghĩa tình ở Ngọc Hồi

Kon Tum: Nghĩa tình ở Ngọc Hồi

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), những năm qua,...