Trưa 18.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khẳng định kết quả xét nghiệm nam bệnh nhân (BN) N.Q.N (35 tuổi,...