Nghệ sĩ hài Gia Bảo xin được khóc vì những biến cố xảy ra liên tục trong 1 tuần qua từ công việc tới gia đình, con...