Không xôm tụ như 'thủ phủ' cá mập ở các tỉnh miền Trung, nhưng ở vùng Đất Đỏ, Long Điền, Bà Rịa -...