Một con sứa vũ trụ khổng lồ và kỳ lạ vừa được Kính viễn vọng không gian Hubble phát hiện, mà theo NASA chính là...