ngày thương binh liệt sĩ

Tháng 7 ở cõi thiêng Đồng Lộc

Tháng 7 ở cõi thiêng Đồng Lộc

Những ngày tháng 7 này, đến với Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), cảm nhận xuyên suốt là sự lan tỏa...