Ngày 3-6, tại làng ADơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Chi...