Một ngày sau khi từ Sơn La xuống Hải Dương thử việc, anh May và vợ đi làm buổi đầu và bị xe tải lật, đè lên...